Metodologia

METODOLOGIA HANDS-ON FINANCE

Hands-on Finance és el model pedagògic i formatiu propi de la Barcelona Finance School

Aquest model formatiu és de caràcter experiencial i posa el estudiant al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’experiència d’aprenentatge es basa en la resolució de reptes professionals

D’aquesta manera, el contingut teòric adquireix sentit en la vostra aplicació pràctica. L’estudiant treballa sobre la base de reptes del món professional, la resolució dels quals acosten a l’entorn laboral

image
image

Doble acompanyament i avaluació en la resolució de reptes professionals per part de l’estudiant.

Aquests són avaluats pel professor i pel professional expert per tenir sempre tant la visió més acadèmica com la pràctica.

PROGRAMES DESTACATS

Aquests són els programes més populars entre els nostres estudiants

Whatsapp