Formació

La gestió del crèdit i la morositat en el credit managementAcord de col·laboració per a impulsar un pla d’estudis centrat en la gestió del risc i la morositat per a aprofundir en l’àmbit del credit management.

La Barcelona Finance School (BFS), Crèdit i Caució i la seva filial Iberinform han tancat un acord de col·laboració per a impulsar un pla d’estudis centrat en la gestió del risc i la morositat per a aprofundir en l’àmbit del credit management. La primera edició del programa, de 36 hores, serà impartida entre els mesos d’abril i maig en format híbrid, en modalitat presencial i streaming, a través del campus de la BFS.

La gestió del crèdit comercial té un impacte directe en la rendibilitat empresarial. D’acord amb les estimacions de la Comissió Europea, en una de cada quatre fallides l’empresa fabrica productes o presta serveis competitius, però no gestiona eficaçment el risc de crèdit comercial, la qual cosa impacta en els seus fluxos de cobrament. Les assegurances de crèdit de Crèdit i Caució i les solucions d’analítica avançada de Iberinform permeten a milers d’empreses minimitzar els riscos de crèdit que assumeixen en les seves operacions comercials. L’aliança educativa amb la Barcelona Finance School, l’escola de finances de l’Institut d’Estudis Financers, impulsarà l’adquisició de coneixements fonamentals en l’àmbit del credit management.

El programa de formació està dirigit als professionals dels departaments tècnics i comercials que vulguin conèixer a fons les tècniques d’anàlisis de nous clients, les estratègies en la concessió del crèdit comercial, la metodologia per al seguiment del risc viu, els procediments preventius per a reduir el risc de crèdit en els ajornaments de pagament, els tipus de garanties pareixis reforçar el dret de cobrament, redacció de polítiques de crèdit, control dels saldos de comptes per cobrar, detecció precoç de situacions anòmales, optimització del període mitjà de cobrament, metodologies i instruments de recobrament i habilitats i tècniques de negociació en la gestió de factures impagades.

Whatsapp