Credit Management: gestió del risc i la morositat

2 mesos
Dm i dj 18h a 21h
Castellà
Streaming
1 Edició
Presentació

Desenvolupa la teva carrera en Credit mangement per a la gestió del risc i la morositat

El credit management és la disciplina de les ciències empresarials que s’ocupa de gestionar el crèdit comercial atorgat als clients, s’encarrega de protegir un dels actius més importants de les empreses i ho administra de manera adequada perquè sigui més rendible.

El curs de credit management: gestió del risc i la morositat és un programa que et permetrà adquirir uns sòlids coneixements per a la presa de decisions en el procés d’anàlisi de riscos i la concessió de crèdit comercial als clients, i que t’ajudarà a utilitzar les tècniques, eines i figures legals per a una adequada gestió del crèdit a clients.

Així mateix, amb aquest curs aprendràs la metodologia i instruments de gestió de recobrament per a fer front als impagaments i es desenvoluparan habilitats per a gestionar les factures impagades i en la recuperació d’impagaments amb l’ús de les tècniques de negociació més avançades.

En finalitzar el curs, estaràs capacitat per a afrontar qualsevol activitat professional relacionada amb la gestió del risc de crèdit comercial.

Els clients de Crédito y Caución o Iberinform gaudiran d’un preu especial de 600 euros.

Pròxima edició: 05/11/2024

900

Col·laboradors
Objectius

Què aconseguiràs?

L'equip docent, format per professionals en les diferents àrees del programa Credit Management, impulsarà el teu aprenentatge. A través d'autoestudi online, casos pràctics i classes teòriques, aconseguiràs:

Entorn normatiu per a la lluita contra la morositat

Coneixeràs la legislació contra la morositat de La Llei 3/2004 de 29 de desembre contra la Morositat en les Operacions Comercials amb els últims canvis que la Llei 11/2013 de 26 de juliol ha introduït per a determinar els terminis de pagament, drets dels proveïdors i obligacions dels clients.

Fonaments del credit management

Coneixeràs les tècniques més eficaces de credit management per a la prevenció d'impagats, anàlisis de nous clients, i seguiment dels riscos vius. Aprendràs com controlar l'evolució dels saldos de comptes per cobrar, detectar situacions anòmales, evitar la morositat dels clients i prendre decisions per a prevenir possibles impagats. Sabràs com optimitzar el Període Mitjà de Cobraments (PMC) per a escurçar el Període Mitjà de Maduració Econòmic i els procediments més efectius per a reduir el PMC.

Com realitzar la concessió de crèdits comercials?

Aprendràs com realitzar la concessió de crèdits comercials als compradors i realitzar funcions de control del risc de crèdit per a evitar als clients morosos i insolvents. Coneixeràs els procediments preventius per a reduir el risc de crèdit de clients quan es concedeixen ajornaments de pagament. Entendràs què són les estratègies de riscos i com es poden redactar unes polítiques de crèdit.

Gestió de crèdits impagats

Aprendràs quins són els procediments per a minorar els riscos de clients i evitar impagats. Coneixeràs els diferents tipus de garanties personals, fiadors i avaladors per a reforçar el dret de crèdit. Aprendràs la metodologia i instruments de gestió de recobrament per a fer front als impagaments. Desenvoluparàs habilitats per a gestionar les factures impagades i en la recuperació d'impagaments fent ús de les tècniques de negociació més avançades.

PERFIL DE L'ESTUDIANT

A qui va dirigit?

Aquest programa de formació està dirigit a professionals de la comptabilitat, administració d'empreses i finances que facin tasques relacionades amb l'administració del risc de crèdit comercial i en el cobrament de les factures. També està dirigit als professionals del departament comercial que vulguin conèixer a fons la concessió i gestió del crèdit als clients. Així mateix, aquest programa de formació està dirigit als professionals de l'àmbit de la gestió del crèdit i cobrament que desitgin potenciar la seva carrera professional en l'àmbit del credit management. Igualment, va dirigit a qualsevol persona que vulgui formar-se a l'entorn de la gestió del risc del crèdit a clients. És ideal punt per a persones que acabin de graduar-se en ADE, economia o dret, així com professionals que ja treballin en l'àmbit de l'administració del crèdit comercial i vulguin millorar els seus coneixements i eines.

SORTIDES PROFESSIONALS

On podràs treballar?

En adquirir coneixements fonamentals en l'àmbit del credit management, podràs desenvolupar diverses funcions en diferents tipus d'empreses. -Funcions en una empresa com credit manager, collection manager, o gerent de crèdits. -Funcions en el departament d’administració i finances com credit collection specialist, credit controller, o cash collections specialist. -Funcions de gestor de cobrament d’impagats i recuperació de deutes. -Funcions d’anàlisis de riscos en el departament d’administració i finances. -Funcions d’accounts receivable specialist en order-to-cash department.

TEMARI

Un pla d'estudis per a aprofundir en l'àmbit del credit management

Sessions en streaming

 • Teoria aplicada
 • Casos pràctics
 • Treball individual
 • Premisses en la gestió del risc de clients
 • Informació bàsica a l’hora de analitzar un client
 • Què és un comitè de riscos? Avantatges d’implantar-ho en l’empresa
 • Estructura i organització del departament de credit management
 • Perfil del credit manager: coneixements, competències, funcions i habilitats
 • Eines internes de gestió del risc
  • Com elaborar un ràting intern?
  • L’opció del autoassegurança
 • Eines externes de gestió del risc
  • Informes comercials: Com interpretar-los?
  • Assegurança de crèdit
  • Factoring
  • Eines d’analítica avançada – Eina pràctica Insight View
 • Polítiques preventives
 • Les garanties per a protegir-se dels impagaments o per a reforçar la cobrabilitat de les factures
  • Les garanties bancàries
  • Les garanties personals
  • Les garanties reals
 • Gestió dels documents mercantils
  • Contractes
  • Comandes
  • Albarans
  • Factures: la normativa actual de facturació: com facturar correctament i optimitzar el cobrament de les factures
 • Càlcul del cost del retard
 • Vendes compensatòries de l’impagament
 • Anàlisi dels mitjans de pagament I: deutes directes, transferència bancària, confirming
 • Anàlisi dels mitjans de pagament II: títols canviaris (pagaré, xec, lletra de canvi)
 • El control del Període Mitjà de Cobraments (PMC) i la seva reducció com a objectiu estratègic
 • Causes que provoquen els impagats
 • Mitjans per a reclamar el cobrament
 • Excuses habituals per a no pagar o com gestionar-les
 • Tècniques de negociació amb els clients morosos
 • L’opció de les entitats de recobrament
 • Com negociar acords de pagament extrajudicials amb els deutors morosos
 • Arbitratge i mediació mercantil
 • Com aprofitar la legislació actual contra la morositat:
  • Evolució legislació a Europa i Espanya
  • Terminis de pagament
  • Interessos de demora
  • Reserva de domini
  • Clàusules abusives
 • Els diferents procediments judicials per a reclamar deutes dineraris
 • Concurs de creditors: com gestionar a un client en concurs
 • La recuperació del IVA dels crèdits incobrables gràcies a l’actual normativa
Opcions d'horari

Aprèn amb una metodologia intensiva

 • Duració
 • Idioma
 • Horari
 • Classes en streaming
 • Autoestudi online
 • Preu de matrícula
Streaming
Segueix el curs amb la modalitat que s'adapti millor a les teves necessitats
 • 2 mesos
 • Castellà
 • Dm i Dj 18h-21h
 • Clases en streaming
 • Autoestudio online
 • 900€
INSCRIPCIÓ

La teva nova carrera comença aquí

Sol·licita una plaça en el programa Credit Management i obre les portes del teu futur en el sector financer.

La pròxima edició comença el 05/11/2024

Whatsapp